اطلاعیه 9 - تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/08/21

پژوهشگران محترم !
با توجه به شرایط بیماری کرونا و نارنجی بودن وضعیت شهر مشهد ، امکان برگزاری جلسات علمی داوران هنوز فراهم نگردیده است . 
لذا به جهت رعایت پروتکل ها و اخذ مجوز تشکیل جلسات پنل های علمی از مراجع زیربط به میزان یکماه برگزاری همایش تمدید می شود.
تاریخ ها به شکل زیر می باشد :

تاریخ برگزاری همایش :

19 بهمن ماه 1399

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

05 بهمن ماه 1399

                                                   آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

                                             07 بهمن ماه 1399


نکات :
- جهت هر گونه سوال یا رفع مشکل با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرید. 
- تاریخ های فوق قطعی و غیرقابل تغییر است.
- نویسندگانی که قصد ارسال مقاله دارند ، حتی الامکان به روزهای آخر موکول ننمایید.