اطلاعیه 8 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/06/19

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-International Journal of Innovation, Creativity and Change(IJICC)-  SCOPUS
2-Talent Development and Excellence - SCOPUS
3- Journal of critical reviewsSCOPUS
4- international journal of psychosocial rehabilitationSCOPUS
5- Utopia y Praxis Latinoamericana- SCOPUS