هزینه های همایش

 

 

 

 -ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد. 

 

نکات قابل توجه :

- اين مبالغ به ازاي پكيج کنفرانس( گواهينامه به تعداد نویسندگان + سي دي مجموعه مقالات +  پذیرایی ) پرداخت مي شود. 

- گواهی ها برای هر مقاله به تعداد نویسندگان صادر می شود و مابقی پکیج کنفرانس ، یک عدد به ازای هر پنل کاربری خواهد بود.

- گواهی ها برای هر مقاله حداکثر به تعداد 3 نویسنده صادر می شود ،
- گواهینامه های کنفرانس به  زبان انگلیسی صادر می شود.
- پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران قابل پرداخت می باشد.

-دانشجویان ، اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل آپلود نمایند.